top of page

Recipients

Одержувачі

Fill in the form, please
Заповніть форму, будь ласка

Which location do you want to shop at?/У якому місці ви хочете робити покупки??
Delivery options (note that delivery of items will require arranging and substantially slow down the time in which you will have the items.) / Варіанти доставки (зверніть увагу, що доставка предметів потребуватиме узгодження та суттєво сповільнить час, протягом якого ви отримаєте предмети).
Best days for delivery/Який день для доставки вам найбільш зручний?
Best time for delivery/Який час для доставки вам найбільш зручний?
Conditions/Умови
Can you help to load/unload?/Чи можете допомогти завантажити/розвантажити габаритні речі?
When do you want to come?/Якщо ви самостійно обиратимете потрібні речі в Ukrainian store, коли плануєте прийти?
bottom of page